Paslaugos

 

Inžineriniai geologiniai tyrimai (IGT) - neatskiriami statini pamatų projektavimo ir statybos proceso dalis. IGT kiekis, gylis ir sudėtingumas 

priklauso nuo būsimos statybos vietos gamtinių sąlygų, projektuojamo statinio pobūdžio. Atliekame šiuos IGT: hidroekologinius tyrimus,grunto 

laboratorinius tyrimus, gręžinių gręžimas. 

 

Inžinerinių geologinių tyrimų metu nustatome:

  • natūralių ir technogeninių gruntų bei uolienų geologinę sandarą ir jų  sudėtingumą;
  • gruntų, uolienų fizines, mechanines, chemines savybes;
  • gruntų dinamiką, pastovumą;
  • projektuojamų statinių sąveiką su geologine aplinka.

 

Ekogeologiniaityrimai. Kitaip tariant tai yra ūkio subjektų poveikio geologinei aplinkai įvertinimas. Prieš įsigyjant sklypą, kuriame buvo ar yra 

vykdoma ūkinė veikla, atliekame preliminarų teritorijos galimo užterštumo  vertinimą (rekognoskuotė)

 

Gręžinių šulinių projektų parengimas ir suderinimas.  Parengiame  ir  suderiname  gręžinio  šulinio bei buitinių  nuotėkų šalinimo sistemos 

projektus. Parengiame gręžinio pasą ir įregistruojame Lietuvos geologijos tarnyboje. 

 

Požeminio vandens monitoringas.  Parengiame ir  suderiname reikiamus  leidimus su regiono aplinkos apsaugos departamentu  bei  Lietuvos

geologijos tarnyba.

 

 
smart foreash